Varebilstilladelse

EuroRegnskab udlægger her, hvad du skal vide for at opnå en tilladelse til national godskørsel med varebil fra Færdselsstyrelsen.

Krav til at opnå en varebilstilladelse

En varebilstilladelse er afgørende for lovlig drift af virksomheder, der beskæftiger sig med godstransport inden for Danmarks grænser.

Der er flere betingelser, der skal opfyldes for at få udstedt en varebilstilladelse.

Økonomi

Virksomheden skal dokumentere, at den har tilstrækkelige midler til at opfylde det økonomiske krav, der svarer til antallet af tilladelser til national varebilskørsel, der ansøges om.

Dette kan dokumenteres gennem virksomhedens åbningsbalance, seneste årsrapport, erklæring fra en revisor eller en garanti fra et forsikringsselskab eller pengeinstitut.

Frigivelse af garantien er mulig efter anmodning til Færdselsstyrelsen.

Transportleder

Det er påkrævet, at virksomheden udpeger mindst én godkendt transportleder, der skal være ansvarlig for ledelsen af virksomhedens godskørsel.

Transportlederen skal have en reel tilknytning til virksomheden og opfylde betingelserne for faglige kvalifikationer. Dette kan være dokumenteret gennem en ansættelseskontrakt, direktørkontrakt eller en tjenesteydelseskontrakt.

Løn- og arbejdsvilkår

Virksomheden skal følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der er fastsat i de kollektive overenskomster.

Det er ikke påkrævet, at virksomheden er medlem af arbejdsgiverforening, men løn- og arbejdsvilkårene skal overholde de gældende overenskomster.

Gæld

Virksomheden eller transportlederen kan ikke få udstedt en varebilstilladelse, hvis de har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.

Før udstedelsen af tilladelsen indhenter Færdselsstyrelsen oplysninger om eventuel gæld til det offentlige hos Skatteforvaltningen.

Vandel

For at opfylde vandelskravet må hverken virksomheden, dens administrerende direktører eller transportlederen være dømt for strafbare forhold, der kan forventes at true driften i vejtransporterhvervet.

Færdselsstyrelsen indhenter straffeattester og oplysninger fra Kriminalregistret for at vurdere, om vandelskravet er opfyldt.

Omkostninger

Færdselsstyrelsen opkræver et gebyr for udstedelse og fornyelse af tilladelser til national varebilskørsel.

Fra 1. januar 2024 er gebyret fastsat til 1.700 kr. pr. tilladelse.

Derudover opkræves et gebyr efter regning på 550 kr. pr. påbegyndt time for ændringer af allerede udstedte tilladelser. Dette omfatter ændringer i forbindelse med ansøgninger om ny eller ekstra transportleder samt sagsbehandling ved afslag.

En udstedt varebilstilladelse er gyldig i ti år. Derefter kan der søges om en ny tilladelse.

Hvornår skal man have en varebilstilladelse?

Det er vigtigt at forstå, hvornår en tilladelse til national varebilskørsel er nødvendig for at sikre overholdelse af reglerne. Kravet er relevant for dig, der opfylder begge følgende betingelser:

  • Hvis du udfører transport for fremmed regning inden for Danmarks grænser ved brug af en varebil eller et vogntog med en samlet tilladt totalvægt på mellem 2.500 kg og 3.500 kg
  • Hvis godset har en gennemsnitlig vægt på mere end 11 kg pr. styk.

Euroregnskab - din revisor

Når du møder EuroRegnskab i Albertslund, møder du viljen til at skabe udvikling, vækst og forandring for både dig og din virksomhed.

Vi gør en dyd ud af at være nærværende og ærlige rådgivere og sparringspartnere, der engagerer sig i din virksomhed, og hjælper dig med at træffe de beslutninger, der på sigt skaber den største værdi.

Vi hjælper med både bogføring, moms, skat, løn og årsrapporter.

Hvis du har brug for et overblik over hvilke tidsfrister der er, kan du kontakte os på ovenstående eller find dem her på hjemmesiden.

Stift holding hos Euroregnskab