Ændring af virksomhed

Her på siden kan du læse lidt om, når du som virksomhed har planer om at stifte eller lave ændringer af din virksomhed.

Hos EuroRegnskab hjælper vi med selskabsændringer

Går du og drømmer om at stifte et nyt selskab, eller har du i tankerne at lave betydelige ændringer i din nuværende virksomhed? Hos EuroRegnskab står vi klar til at hjælpe dig på vejen.

Der er mange faktorer og oplysninger du skal tage stilling til, når du både skal stifte et nyt selskab eller overvejer at ændre navn på din virksomhed eller foretage andre ændringer. Processen med registrering hos Erhvervsstyrelsen kan virke uoverskueligt, og det kan være svært at holde styr på alle de nødvendige oplysninger i CVR-registret.

Hos EuroRegnskab tilbyder vi professionel rådgivning og vejledning i forbindelse med stiftelse eller ændring af virksomhed, og vi kan hjælpe dig med at navigere gennem processen med Erhvervsstyrelsen. Uanset om du har spørgsmål om, hvordan du opretter et selskab, eller hvordan du ændrer din virksomheds information i CVR, er vi her for at støtte dig.

Du kan læse mere nedenfor om forskellige emner inden for stiftelse/ændring af virksomhed og hvordan vi kan hjælpe dig med at navigere i Erhvervsstyrelsens regler og procedurer.

Udfyld formular

Oplysninger om ændring af virksomhed

Stift enkelmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed er en personligt ejet virksomhed, med kun én ejer, og man hæfter personligt og ubegrænset for alle virksomhedens forpligtelser, og rent skattemæssigt er du og virksomheden den samme person.

Generalforsamling i
ApS eller A/S

En generalforsamling er et møde, der typisk afholdes en gang om året. På en generalforsamling kan selskabets ejere bruge deres stemmeret og være med til at træffe beslutninger på selskabets vegne.

Nedlukning

Hos EuroRegnskab kan vi give dig professionel hjælp inden du lukker virksomheden ellers kan konsekvenserne være fatale. Det er dumt at gå konkurs med sit navn på sin egen adresse.

Ny direktør

Skal du have ny direktør? Der er nogle juridske krav, som skal overholdes, når du enten skal ansætte, afskedige en eksisterende direktør eller tilføje en ny til dit selskab.

Ny tegningsregel

Et selskab betragtes som en juridisk konstruktion uden fysisk form. Det lyder nok en kende abstrakt, men det er også derfor, at selskaber har personer, som kan handle på dets vegne – disse kaldes for tegningsberettiget.

Nye vedtægter

Vedtægter i et selskab er et dokument, der beskriver de interne regler, der gør sig gældende for alle kapitalselskaber. Dette inkluderer også processen for "ændring af vedtægter", hvilket refererer til eventuelle justeringer eller modifikationer, der kan foretages i disse bestemmelser.

Nyt bestyrelsesmedlem

Hvis et nyt bestyrelsesmedlem skal vælges ind i bestyrelsen, skal vedkommende vælges af et flertal af selskabets ejere, med mindre andet fremgår af selskabets vedtægter. Selskabets ejere er de personer, som ejer hele eller dele af selskabet i form af anparter eller aktier.

Omdannelse til ApS

Vi tager hånd om dine regnskaber og alt det juridiske arbejde En omdannelse af et iværksætterselskab (IVS) indbefatter juridiske og regnskabsmæssige kvalifikationskrav, og derfor skal en omdannelse udføres af en der er kvalificeret til at udføre opgaven.

Oprettelse/opløsning
af bestyrelse

Der skal udarbejdes et beslutningsreferat, hvis du ønsker at oprette en bestyrelse i dit selskab eller en allerede eksisterende bestyrelse skal opløses. Dette skal du indberette hos Erhvervsstyrelsen.

Stift ApS

Stift ApS er et meget almindeligt valg af selskabsform og når man stifter et ApS er indskudskravet min. 40.000 kr., som enten kan føres ind kontant igennem en klientkonto eller via Apportindskud, hvor ens aktiver (værdier) værdiansættes af en kyndig revisor, som derefter kan godkende, at selskabskapitalen er tilstede.

Stift holding

Et Holding Selskab er blot et ekstra ApS eller IVS Selskab, som har det primære formål, at eje et eller flere iværksætterselskaber (IVS’er), anpartsselskaber (ApS’er) eller aktieselskaber (A/S’er).

Stift selv ApS

Et ApS er et meget almindeligt valg af selskabsform og når man stifter et ApS er indskudskravet min. 40.000 kr., som enten kan føres ind kontant igennem en klientkonto eller via Apportindskud, hvor ens aktiver (værdier) værdiansættes af en kyndig revisor, som derefter kan godkende, at selskabskapitalen er tilstede.

Tilføj Binavn

Et binavn er et sekundært navn for selskabet. Det betyder, at selskabet driver forretning under flere navne eller brands. Andre selskaber kan ikke benytte sig af det, så længe du har gyldig ret til binavnet.

Ændring af revisor

Alle kapitalselskaber (ApS, A/S, IVS) skal have en godkendt revisor tilknyttet, hvis selskabet er underlagt revisionspligt eller frivilligt har valgt at få sine årsrapporter revideret jf. årsregnskabslovens regler heraf.

Ændring af
selskabets formål og navn

Ændring af selskabets navn og formål kræver omhyggelig overvejelse. Selskabet må ikke have aktivitet, som ikke fremgår af formålsbestemmelserne. Husk, et bredt og fyldestgørende formål giver større bevægelsesfrihed. Ligeledes kan du ændre navn for at afspejle selskabets identitet bedre.

ApS-selskab
fordele og ulemper

Før man beslutter sig for, om man skal vælge et anpartsselskab (ApS) eller en anden form for virksomhed, er det afgørende at nøje overveje både fordelene og ulemperne.

Typer af hæftelser

Der findes forskellige typer af hæftelser for virksomheder: Personlig hæftelse, hvor ejeren hæfter med hele sin formue, begrænset hæftelse, hvor ejeren kun hæfter med det indskudte kapital, og solidarisk hæftelse, hvor alle ejere hæfter for hele gælden.

Ændring af
selskabets formål og navn

Ændring af selskabets navn og formål kræver omhyggelig overvejelse. Selskabet må ikke have aktivitet, som ikke fremgår af formålsbestemmelserne. Husk, et bredt og fyldestgørende formål giver større bevægelsesfrihed. Ligeledes kan du ændre navn for at afspejle selskabets identitet bedre.

Stift enkelmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed er en personligt ejet virksomhed, med kun én ejer, og man hæfter personligt og ubegrænset for alle virksomhedens forpligtelser, og rent skattemæssigt er du og virksomheden den samme person.

Generalforsamling i
ApS eller A/S

En generalforsamling er et møde, der typisk afholdes en gang om året. På en generalforsamling kan selskabets ejere bruge deres stemmeret og være med til at træffe beslutninger på selskabets vegne.

Nedlukning

Hos EuroRegnskab kan vi give dig professionel hjælp inden du lukker virksomheden ellers kan konsekvenserne være fatale. Det er dumt at gå konkurs med sit navn på sin egen adresse.

Ny direktør

Skal du have ny direktør? Der er nogle juridske krav, som skal overholdes, når du enten skal ansætte, afskedige en eksisterende direktør eller tilføje en ny til dit selskab.

Ny tegningsregel

Et selskab betragtes som en juridisk konstruktion uden fysisk form. Det lyder nok en kende abstrakt, men det er også derfor, at selskaber har personer, som kan handle på dets vegne – disse kaldes for tegningsberettiget.

Nye vedtægter

Vedtægter i et selskab er et dokument, der beskriver interne regler, der gør sig gældende for alle kapitalselskaber. Det er altså en række bestemmelser og lovpligtige oplysninger. Vedtægter bliver altid udarbejdet, når et selskab stiftes.

Nyt bestyrelsesmedlem

Hvis et nyt bestyrelsesmedlem skal vælges ind i bestyrelsen, skal vedkommende vælges af et flertal af selskabets ejere, med mindre andet fremgår af selskabets vedtægter. Selskabets ejere er de personer, som ejer hele eller dele af selskabet i form af anparter eller aktier.

Omdannelse til ApS

Vi tager hånd om dine regnskaber og alt det juridiske arbejde En omdannelse af et iværksætterselskab (IVS) indbefatter juridiske og regnskabsmæssige kvalifikationskrav, og derfor skal en omdannelse udføres af en der er kvalificeret til at udføre opgaven.

Oprettelse/opløsning
af bestyrelse

Der skal udarbejdes et beslutningsreferat, hvis du ønsker at oprette en bestyrelse i dit selskab eller en allerede eksisterende bestyrelse skal opløses. Dette skal du indberette hos Erhvervsstyrelsen.

Stift ApS

Stift ApS er et meget almindeligt valg af selskabsform og når man stifter et ApS er indskudskravet min. 40.000 kr., som enten kan føres ind kontant igennem en klientkonto eller via Apportindskud, hvor ens aktiver (værdier) værdiansættes af en kyndig revisor, som derefter kan godkende, at selskabskapitalen er tilstede.

Stift holding

Et Holding Selskab er blot et ekstra ApS eller IVS Selskab, som har det primære formål, at eje et eller flere iværksætterselskaber (IVS’er), anpartsselskaber (ApS’er) eller aktieselskaber (A/S’er).

Stift selv ApS

Et ApS er et meget almindeligt valg af selskabsform og når man stifter et ApS er indskudskravet min. 40.000 kr., som enten kan føres ind kontant igennem en klientkonto eller via Apportindskud, hvor ens aktiver (værdier) værdiansættes af en kyndig revisor, som derefter kan godkende, at selskabskapitalen er tilstede.

Tilføj Binavn

Et binavn er et sekundært navn for selskabet. Det betyder, at selskabet driver forretning under flere navne eller brands. Andre selskaber kan ikke benytte sig af det, så længe du har gyldig ret til binavnet.

Ændring af revisor

Alle kapitalselskaber (ApS, A/S, IVS) skal have en godkendt revisor tilknyttet, hvis selskabet er underlagt revisionspligt eller frivilligt har valgt at få sine årsrapporter revideret jf. årsregnskabslovens regler heraf.

Ændring af
selskabets formål og navn

Selskabet må ikke have aktivitet, som ikke fremgår af formålsbestemmelserne. Derfor er det vigtigt, at selskabets formål beskrives bredt og fyldestgørende, da det giver dig mulighed for at have en større bevægelsesfrihed med henblik på dine aktiviteter i dit selskab.