Ændring af
selskabets formål & navn

Når du skal have ændret selskabets formål, så står vi klar hos EuroRegnskab til at hjælpe dig. Selskabet må ikke have aktivitet, som ikek fremgår af formålsbestemmelserne.

Ændring af
selskabets formål

Selskabets formål er en beskrivelse af den aktivitet, der skal foretages i dit selskab. Det er et lovpligtigt krav, at selskabets formål fremgår af dit selskabs vedtægter.

Selskabet må ikke have aktivitet, som ikke fremgår af formålsbestemmelserne. Derfor er det vigtigt, at selskabets formål beskrives bredt og fyldestgørende, da det giver dig mulighed for at have en større bevægelsesfrihed med henblik på dine aktiviteter i dit selskab.

Hvordan ændrer jeg selskabets formål?

Formålet i dit selskab kan kun ændres, hvis du foretager en ændring af selskabets vedtægter. Hvis vedtægterne skal ændres, skal selskabets ejere vedtage dette på en generalforsamling. Herefter udfyldes et beslutningsreferat med de nye ændringer, og efterfølgende registreres dette hos Erhvervsstyrelsen.

Udfyld formular

Ændring af selskabets navn

Navnet på dit selskab spiller en vigtig rolle i markedsføringen af dine produkter og services. Derfor er det essentielt at vælge et navn, der afspejler virksomhedens aktiviteter. Det er altid muligt at ændre selskabsnavnet, men der er visse regler, der skal overholdes.

Hvordan ændres et selskabsnavn?

For at ændre selskabsnavnet kræves det, at der samtidig foretages en ændring af selskabets vedtægter. Vedtægterne udgør de interne regler for selskabet og fastlægger, hvordan tingene fungerer inden for selskabet. Selskabets vedtægter skal indeholde en række bestemmelser og lovpligtige oplysninger, herunder selskabsnavnet. Det er vigtigt at bemærke, at vedtægterne er offentligt tilgængelige.

Derfor skal der afholdes en generalforsamling for selskabets ejere, hvor beslutningen om ændring af selskabsnavnet træffes, og ændringer i vedtægterne vedtages. Generalforsamlingen resulterer i udarbejdelsen af et beslutningsreferat, som dokumenterer de trufne beslutninger vedrørende ændringerne i selskabet. Det er vigtigt at påpege, at en beslutning truffet på generalforsamlingen ikke er gyldig, før den er nedfældet i et beslutningsreferat og underskrevet. Efterfølgende skal referatet registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Hvis der opnås enighed om det nye selskabsnavn, er det imidlertid ikke nødvendigt at afholde en fysisk generalforsamling. I stedet kan selskabets ejere benytte sig af en såkaldt “skrivebordsgeneralforsamling”, hvor ejerne kan deltage ved at afgive deres stemmer og træffe beslutninger skriftligt uden behov for et fysisk møde. Dette giver mulighed for en effektiv beslutningsproces uden behov for fysisk tilstedeværelse.

Hvis der derimod er uenighed om det nye selskabsnavn, anbefales det at afholde en fysisk generalforsamling, hvor spørgsmålet kan drøftes grundigt og en endelig beslutning kan træffes.

Regler for ændring
af selskabsnavn

Når du vælger et selskabsnavn, skal du sikre dig, at det opfylder følgende regler:

Vi anbefaler, at du tjekker erhvervsstyrelsens CVR-register for at se, om dit ønskede selskabsnavn allerede er taget. Du kan gøre dette ved at besøge følgende hjemmeside virk.dk.

Euroregnskab - din revisor

Når du møder Euroregnskab i Albertslund, møder du viljen til at skabe udvikling, vækst og forandring for både dig og din virksomhed.

Vi gør en dyd ud af at være nærværende og ærlige rådgivere og sparringspartnere, der engagerer sig i din virksomhed, og hjælper dig med at træffe de beslutninger, der på sigt skaber den største værdi.

Vi hjælper med både bogføring, moms, skat, løn og årsrapporter.

Hvis du har brug for et overblik over hvilke tidsfrister der er, kan du kontakte os på ovenstående eller find dem her på hjemmesiden.

Stift holding hos Euroregnskab