Ændring af
selskabets formål & navn

Når du skal have ændret selskabets formål, så står vi klar hos EuroRegnskab til at hjælpe dig. Selskabet må ikke have aktivitet, som ikek fremgår af formålsbestemmelserne.

Ændring af
selskabets formål

Selskabets formål er en beskrivelse af den aktivitet, der skal foretages i dit selskab. Det er et lovpligtigt krav, at selskabets formål fremgår af dit selskabs vedtægter.
Selskabet må ikke have aktivitet, som ikke fremgår af formålsbestemmelserne. Derfor er det vigtigt, at selskabets formål beskrives bredt og fyldestgørende, da det giver dig mulighed for at have en større bevægelsesfrihed med henblik på dine aktiviteter i dit selskab.

Hvordan ændrer jeg selskabets formål?

Formålet i dit selskab kan kun ændres, hvis du foretager en ændring af selskabets vedtægter. Hvis vedtægterne skal ændres, skal selskabets ejere vedtage dette på en generalforsamling. Herefter udfyldes et beslutningsreferat med de nye ændringer, og efterfølgende registreres dette hos Erhvervsstyrelsen.

Udfyld formular

Ændring af selskabets navn

Selskabets navn er en vigtig del af markedsføringen af dit selskabs produkter og services. Det er derfor vigtigt, at du finder et navn, der beskriver det, I laver i selskabet. Du har altid mulighed for at ændre selskabsnavnet, dog er der visse regler, som skal overholdes.

Hvordan ændres et selskabsnavn?

Der kan kun foretages en ændring af selskabsnavnet, hvis der samtidig foretages en ændring af selskabets vedtægter. Vedtægter i et selskab er selskabets regler for, hvad der skal gøre sig gældende internt i selskabet. Selskabets vedtægter skal indeholde en række bestemmelser og lovpligtige oplysninger, heriblandt selskabets navn og vedtægter er offentlige.

Derfor skal der afholdes en generalforsamling for selskabets ejere, hvor ændringen af selskabsnavnet besluttes, og ændringer i vedtægterne vedtages. Der udarbejdes et beslutningsreferat, som bl.a. dokumenterer beslutningerne om ændringer i selskabet. En beslutning i en generalforsamling er derfor ikke gyldig før det fremgår i et beslutningsreferat og er underskrevethvorefter det skal registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Hvis der er enighed om det nye selskabsnavn, er det dog ikke nødvendigt at afholde en fysisk generalforsamling. I dette tilfælde kan selskabets ejere nøjes med at afholde en såkaldt ’skrivebordsgeneralforsamling’, hvilket betyder, at ejerne kan holde en skriftlig generalforsamling. Hvis der på den anden side er uenighed om det nye selskabsnavn, anbefales det, at afholde en fysisk generalforsamling til drøftelse af dette.

Regler for ændring
af selskabsnavn

Når du vil ændre dit selskabsnavn, skal du overholde disse regler:

Vi anbefaler, at du kontrollere på Erhvervsstyrelsens CVR-register, om dit ønskede selskabsnavn er optaget eller ej. Dette kan du gøre på følgende link virk.dk.

Euroregnskab - din revisor

Når du møder Euroregnskab i Albertslund, møder du viljen til at skabe udvikling, vækst og forandring for både dig og din virksomhed.

Vi gør en dyd ud af at være nærværende og ærlige rådgivere og sparringspartnere, der engagerer sig i din virksomhed, og hjælper dig med at træffe de beslutninger, der på sigt skaber den største værdi.

Vi hjælper med både bogføring, moms, skat, løn og årsrapporter.

Hvis du har brug for et overblik over hvilke tidsfrister der er, kan du kontakte os på ovenstående eller find dem her på hjemmesiden.

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde. Vi tilbyder bogføring, skat, moms, løn og årsrapporter. Kontakt os på telefon: 49 49 47 47