Stift Enkelmands-
virksomhed

Enkelmands-
virksomhed

Enkeltmandsvirksomhed er en personligt ejet virksomhed, med kun én ejer, og man hæfter personligt og ubegrænset for alle virksomhedens forpligtelser, og rent skattemæssigt er du og virksomheden den samme person.

Det betyder, at du som ene og alene vil eje alle virksomhedens aktiver, men samtidig hæfter du dig også ene og alene for al gæld, der måtte komme i virksomheden.

I en enkeltmandsvirksomhed er der ingen lovkrav om minimumskapital, og virksomhedsformen er gratis at registrere.

Udfyld formular

10 min i telefonen – så ved du allerede meget mere om, hvem vi er og hvad vi kan tilbyde.

Hvad er en enkeltmands-
virksomhed?

Enkeltmandsvirksomhed er en personligt ejet virksomhed, med kun én ejer, og man hæfter personligt og ubegrænset for alle virksomhedens forpligtelser, og rent skattemæssigt er du og virksomheden den samme person.

Det betyder, at du som ene og alene vil eje alle virksomhedens aktiver, men samtidig hæfter du dig også ene og alene for al gæld, der måtte komme i virksomheden.

I en enkeltmandsvirksomhed er der ingen lovkrav om minimumskapital, og virksomhedsformen er gratis at registrere.

Periode

Perioden følger et kalenderår, og løber frem til 31. december. Hvis du startede dit selskab op i løbet af året for eksempel den 15. september, så strækker dit regnskabsår sig fra 15. september til 31. december. Når året er slut, skal du i gang med at lave årsregnskabet.

Sådan finder du virksomhedens regnskabsresultat

Du finder frem til virksomhedens resultat ved at opgøre de indtægter og udgifter, som du har bogført i løbet af året.

Her skal du huske at medregne privatandele og korrigere med for eksempel afskrivninger på driftsmidler og andre skattemæssige korrektioner.

Det er virksomhedens resultat før renter, du skal bruge. På SKATs hjemmeside, skat.dk, kan du få hjælp til at lave dit regnskab.

Er der flere indtægter end udgifter, vil dit resultat været et overskud. Hvorimod er der flere udgifter end indtægter, vil resultatet være et underskud.

Hvilke krav er der til en enkeltmands-
virksomhed?

For at oprette en enkeltmandsvirksomhed, og få et CVR-nummer, er det vigtigt at man tager stilling til hvilke af følgende registreringer man er underlagt, da det afhænger af hvad virksomhedens formål er.

Nogle brancher er fritaget for moms og andre er ikke.

Følgende registreringer skal der tages stilling til idet man starter sin virksomhed.

Hvad er et skatteregnskab?

Ved en enkeltmandsvirksomhed er du ikke forpligtet til at udarbejde og indsende årsrapporter til Erhvervsstyrelsen, jf. årsregnskabsloven.

Dog skal du bogføre efter bogføringsloven, og udarbejde et skatteregnskab og indsende det til Skattestyrelsen via et oplysningsskema.

Et skatteregnskab er det samme som dit årsregnskab. Skatteregnskabet bruger du til at finde de tal, som du skal indberette i dit oplysningsskema, og derved fortæller du Skattestyrelsen om resultaterne af din virksomhed.

Du udarbejder virksomhedens endelige regnskab for året, der er gået, inden du oplyser virksomhedens resultat.

Det er herigennem du finder de tal, du skal oplyse. Det er derfor vigtigt, at du har bogført løbende i året for at lave regnskabet.

Et regnskabsår er den periode, hvor du løbende bogfører virksomhedens indtægter og udgifter.

Euroregnskab - din revisor

Når du møder Euroregnskab i Albertslund, møder du viljen til at skabe udvikling, vækst og forandring for både dig og din virksomhed.

Vi gør en dyd ud af at være nærværende og ærlige rådgivere og sparringspartnere, der engagerer sig i din virksomhed, og hjælper dig med at træffe de beslutninger, der på sigt skaber den største værdi.

Vi hjælper med både bogføring, moms, skat, løn og årsrapporter.

Hvis du har brug for et overblik over hvilke tidsfrister der er, kan du kontakte os på ovenstående eller find dem her på hjemmesiden.

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde. Vi tilbyder bogføring, skat, moms, løn og årsrapporter. Kontakt os på telefon: 49 49 47 47