Personlig hæftelse

Hvad er personlig hæftelse?

Når man kaster sig ud i virksomhedsdrift, er det essentielt at forstå, hvad personlig hæftelse indebærer.

Personlig hæftelse refererer til den juridiske situation, hvor en person eller flere hæfter personligt for virksomhedens gæld og forpligtelser.

Det betyder, at hvis virksomheden ikke er i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser, kan kreditorer rette krav direkte mod ejeren eller ejerne og deres personlige formuer.

For en virksomhedsejer er det afgørende at forstå konsekvenserne af denne hæftelsesform og de risici, der er involveret.

Ved at søge rådgivning hos EuroRegnskab kan virksomhedsejere træffe velovervejede beslutninger om deres virksomhedsstruktur.

Hvordan hæfter man i en virksomhed?

Når det kommer til personlig hæftelse i en virksomhed, kan det ske på forskellige måder.

I enkeltmandsvirksomheder hæfter ejeren personligt for virksomhedens gæld og forpligtelser. Dette indebærer, at ejeren og virksomheden betragtes som én juridisk enhed, og ejeren kan inddrages personligt for at dække eventuel gæld.

I et selskab som et ApS (anpartsselskab) er hovedreglen begrænset hæftelse, hvor ejerne normalt kun hæfter med deres indskud i virksomheden.

Dette beskytter ejernes personlige formuer mod virksomhedens forpligtelser. Dog kan der være undtagelser, hvor ejere kan hæfte personligt ud over deres indskud, som i tilfælde af gæld, grov uagtsomhed eller solidarisk hæftelse.

Solidarisk hæftelse gælder for ejerne af et interessentskab. Det indebærer, at en ejer kan blive pålagt at betale hele gælden med sin personlige formue, hvis den anden ejer ikke er i stand til eller nægter at betale sin del.

Udfyld formular

10 min i telefonen – så ved du allerede meget mere om, hvem vi er og hvad vi kan tilbyde.

Hvilke virksomhedsformer har personlig hæftelse?

Personlig hæftelse er mest almindeligt i enkeltmandsvirksomheder, hvor ejeren og virksomheden betragtes som én og samme juridiske enhed.

Hæfter jeg stadig personligt for gælden, hvis virksomheden bliver lukket?

Selvom en virksomhed lukkes, kan personlig hæftelse stadig være gældende, især hvis der er ubetalte forpligtelser eller krav, der ikke er blevet afviklet.

I sådanne tilfælde kan kreditorer fortsat rette krav mod ejeren eller ejerne og deres personlige formuer, også i et ApS (anpartsselskab) eller et A/S (aktieselskab).

Hvornår hæfter jeg ellers for gæld? ​

Udover virksomhedens normale drift kan der være tilfælde, hvor ejere hæfter personligt for virksomhedens gæld.

Dette kan forekomme ved overdreven låntagning eller ved at garantere for virksomhedens gæld mod personlige aktiver, såsom boliger eller biler.

Hvilke virksomhedsformer har ikke personlig hæftelse?

Kapitalselskaber har som udgangspunkt ikke personlig hæftelse, men i stedet begrænset hæftelse.

Vil du undgå bedst muligt at hæfte personligt, bør du overveje at stifte et ApS eller et A/S, de to mest almindelige kapitalselskaber i Danmark.

I disse selskabsformer hæfter ejerne normalt kun med deres indskud i virksomheden. Dette betyder, at ejerne som regel ikke personligt hæfter for virksomhedens forpligtelser ud over det beløb, de har investeret.

ApS og A/S tilbyder derfor en vis grad af beskyttelse af ejernes personlige formuer mod virksomhedens gæld og forpligtelser. Som beskrevet tidligere kan det dog forekomme, at du hæfter personligt for din virksomhed i tilfælde af gæld.

EuroRegnskab - din revisor

Når du møder EuroRegnskab i Albertslund, møder du viljen til at skabe udvikling, vækst og forandring for både dig og din virksomhed.

Vi gør en dyd ud af at være nærværende og ærlige rådgivere og sparringspartnere, der engagerer sig i din virksomhed, og hjælper dig med at træffe de beslutninger, der på sigt skaber den største værdi.

Vi hjælper med både bogføring, moms, skat, løn og årsrapporter.

Hvis du har brug for et overblik over hvilke tidsfrister der er, kan du kontakte os på ovenstående eller find dem her på hjemmesiden.

Stift holding hos Euroregnskab