Ny Bogføringslov

Få styr på de nye regler! I maj 2022 vedtog Folketinget en omfattende ny bogføringslov, der træder i kraft fra juli 2022. Loven pålægger virksomheder digital bogføring og introducerer nødvendige ændringer.

Ny Bogføringslov

Vigtige Ændringer og Digital Bogføring

Få styr på de nye regler! I maj 2022 vedtog Folketinget en omfattende ny bogføringslov, der træder i kraft fra juli 2022. Loven pålægger virksomheder digital bogføring og introducerer nødvendige ændringer. Her er, hvad du skal vide:

 

De Vigtigste Ændringer – Gældende fra Juli 2022

  1. Principper for Bogføring: Begrebet “god bogføringsskik” erstattes af krav om at tilpasse bogføringen efter virksomhedens kompleksitet og økonomiske omfang.
  2. Udvidede Definitioner: Definitionen af regnskabsmateriale udvides, herunder dokumentation for noter, ledelsesberetning og skøn i årsrapporten.
  3. Afstemninger: Lovgivningen præciserer tidspunktet for nødvendige afstemninger i forhold til indberetninger og momsangivelser.
  4. Opbevaringskrav: Tidligere forskelle mellem elektronisk og papirformat fjernes, men kravet om betryggende opbevaring opretholdes.
  5. Procedurebeskrivelser: Kravet om beskrivelse af IT-systemer erstattes af krav om beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer.
  6. Ny Kontrolhjemmel: Erhvervsstyrelsen får mulighed for risikobaseret kontrol med virksomheder, der endnu ikke har indsendt første årsrapport.
  7. Nye Sanktionsmuligheder: Stramning af sanktioner med op til 1,5 mio. kr. for omfattende overtrædelser af loven.

Udfyld formular

10 min i telefonen – så ved du allerede meget mere om, hvem vi er og hvad vi kan tilbyde.

Digital Bogføring - Hvad Du Skal Være Opmærksom På

En markant ændring er kravet om digital bogføring. Dette understøtter korrekt bogføring, øger IT-sikkerhed og automatiserer processer. Kravet gælder virksomheder, der skal indberette årsrapport og dem med nettoomsætning over 300.000 kr. i to år.

Digital Bogføring - Hvad Du Skal Være Opmærksom På

Alle virksomheder skal bruge digitale bogføringssystemer, der opfylder tre centrale krav:

Det er alene medlemmer af selskabets ledelse, der kan være tegningsberettigede. Som det også fremgår af punkt 4-6, så vil den samlede bestyrelse – hvis altså selskabet har en bestyrelse – dog altid kunne indgå bindende aftaler på selskabets vegne uanset tegningsregel.

Tidsplan for Digital Bogføring

Tidsplanen varierer afhængigt af virksomhedens form og omsætning:


Vær opmærksom på, at disse datoer er forventede datoer.

Hvem Er Omfattet?

Kravet om digital bogføring gælder for alle virksomheder med årsrapportpligt og nettoomsætning over 300.000 kr. i to år. Selv foreninger og personligt ejede virksomheder er omfattet.

Konklusion

Den nye bogføringslov indfører en række ændringer og krav om digital bogføring for virksomheder og foreninger. Forståelse af disse ændringer og tidsplanen er afgørende for korrekt efterlevelse og for at undgå sanktioner. Vær forberedt på overgangen til digital bogføring og sørg for, at dit bogføringssystem opfylder de fastsatte krav. Erhvervsstyrelsen vil fortsat overvåge og håndhæve overholdelse af loven. Sørg for at følge med i eventuelle ændringer og opdateringer i takt med implementeringen af den nye bogføringslov.

Euroregnskab - din revisor

Når du møder Euroregnskab i Albertslund, møder du viljen til at skabe udvikling, vækst og forandring for både dig og din virksomhed.

Vi gør en dyd ud af at være nærværende og ærlige rådgivere og sparringspartnere, der engagerer sig i din virksomhed, og hjælper dig med at træffe de beslutninger, der på sigt skaber den største værdi.

Vi hjælper med både bogføring, moms, skat, løn og årsrapporter.

Hvis du har brug for et overblik over hvilke tidsfrister der er, kan du kontakte os på ovenstående eller find dem her på hjemmesiden.

Stift holding hos Euroregnskab