Ny direktør

Skal I have ny direktør til firmaet? Der er nogle juridske krav, som skal overholdes før at I enten kan ansætte, afskedige en eksisterende eller tilføje endnu en til firmaet.

Ny direktør

kræver overholdelse af juridiske krav

Når du ansætter, afskediger eller tilføjer en ny direktør til dit selskab, er der visse juridiske krav, der skal opfyldes. Det er vigtigt at bemærke, at beslutningsreferatet for valg af ny direktør kun gælder for selskabsformer som anpartsselskab (ApS), aktieselskab (A/S) og iværksætterselskab (IVS), og ikke for fonde, foreninger og lignende.

Udfyld formular

10 min i telefonen – så ved du allerede meget mere om, hvem vi er og hvad vi kan tilbyde.

Bestyrelsens rolle i forbindelse med ændring af direktør

Hvis dit selskab har en bestyrelse, er det bestyrelsen, der er ansvarlig for at træffe beslutninger vedrørende ændringer i direktionen, uanset om det drejer sig om afskedigelse eller ansættelse af en direktør. Beslutningen om en sådan ændring træffes typisk på et bestyrelsesmøde, som kan afholdes telefonisk, gennem e-mail-udveksling eller ved et fysisk møde, såfremt hele bestyrelsen er enig i ændringen.

Bestyrelsen har ansvaret for at dokumentere, at der er afholdt drøftelser om ændringen af direktionen på et bestyrelsesmøde, og at der er opnået enighed om at træffe beslutningen om ændringen. Dette skal nedfældes i et bestyrelsesreferat.

Valg af ny direktør uden bestyrelse

 

Hvis dit selskab ikke har en bestyrelse, men derimod er ledet af en eller flere direktører, kan ændringen af direktionen foretages ved en beslutning truffet af selskabets ejere på en generalforsamling. På generalforsamlingen samles selskabets ejere, som er de personer, der ejer anparter eller aktier i selskabet. Det er gennem en fælles beslutning på generalforsamlingen, at ejerne kan ændre selskabets direktion, det vil sige beslutte om ansættelse, afskedigelse eller tilføjelse af direktører. Denne beslutning er vigtig for at sikre en effektiv og velfungerende ledelse af selskabet.

 Selskabets ejere er de enkeltpersoner, der ejer anparter eller aktier i selskabet. På generalforsamlingen tages der stilling til og vedtages valget af en ny direktør til at lede selskabet. Det er vigtigt, at ejerne er enige om denne ændring og at den dokumenteres i generalforsamlingsreferatet.

En alternativ mulighed er at afholde en skrivebordsgeneralforsamling, såfremt alle ejerne i selskabet er enige om ændringen. En skrivebordsgeneralforsamling er en form for generalforsamling, hvor alle nødvendige beslutninger og vedtægter nedfældes i et officielt dokument, som repræsenterer de ændringer, selskabets ejere ønsker at vedtage. Dette kan være en praktisk løsning, når alle parter er enige og ikke fysisk behøver at mødes til en traditionel generalforsamling. Det er vigtigt, at alle ejerne deltager aktivt og at alle beslutninger og ændringer dokumenteres korrekt i skrivebordsgeneralforsamlingen.

Euroregnskab - din revisor

Når du møder Euroregnskab i Albertslund, møder du viljen til at skabe udvikling, vækst og forandring for både dig og din virksomhed.

Vi gør en dyd ud af at være nærværende og ærlige rådgivere og sparringspartnere, der engagerer sig i din virksomhed, og hjælper dig med at træffe de beslutninger, der på sigt skaber den største værdi.

Vi hjælper med både bogføring, moms, skat, løn og årsrapporter.

Hvis du har brug for et overblik over hvilke tidsfrister der er, kan du kontakte os på ovenstående eller find dem her på hjemmesiden.

Stift holding hos Euroregnskab