Ny tegningsregel

Et selskab kan betragets som en juridisk konstruktion uden fysisk form. Er du i tvivl om en ny tegningsregel, så kan vi hos EuroRegnskab hjælpe dig på vejen.

Ny tegningsregel

Hvad er en tegningsberettiget?

Et selskab betragtes som en juridisk konstruktion uden fysisk form. Det lyder nok en kende abstrakt, men det er også derfor, at selskaber har personer, som kan handle på dets vegne – disse kaldes for tegningsberettiget. Disse personer kaldes for tegningsberettigede, da de er i stand til at tegne på selskabets vegne, hvilket blot er en kringlet måde at sige, at de kan indgå bindende aftaler på selskabets vegne.

Dette betyder dog ikke, at alle aftaler, selskabet indgår, skal underskrives af de tegningsberettigede. Selskabets medarbejdere vil næsten altid have en stillingsfuldmagt til at underskrive aftaler med bindende virkning inden for deres område, som når en sælger fx underskriver en aftale med en kunde.

For tegningsberettigede er der ingen begrænsninger for, hvilke aftaler de gyldigt kan indgå på vegne af selskabet. Dette skal ses i modsætning til folk med stillingsfuldmagter, der kun kan indgå aftaler i det omfang, som deres fuldmagt tillader.

Udfyld formular

10 min i telefonen – så ved du allerede meget mere om, hvem vi er og hvad vi kan tilbyde.

Hvilke krav er der til tegningsregler?

Det er ikke et juridisk krav, at tegningsreglen skal optages i selskabets vedtægter, men dog en generel anbefaling. Derfor vil Legal Desks vedtægter for anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S) også altid indeholde selskabets tegningsregel.

Hvis vedtægterne ikke indeholder en tegningsregel, betyder det, at alle selskabets ledelsesmedlemmer, herunder direktører og eventuelt bestyrelsesmedlemmer, hver især kan indgå bindende aftale på selskabets vegne.

Hvis det skal kræve flere personer at binde selskabet, skal der derfor oprettes en tegningsregel. Med en tegningsregel vil du frit kunne vælge, hvem der kan tegne (binde) selskabet, uanset om det er specifikke ledelsesmedlemmer eller et flertal blandt ledelsesmedlemmerne.

Nedenfor kan du se de mest almindelige tegningsregler, som alle kan tilvælges med Legal Desk:

Det er alene medlemmer af selskabets ledelse, der kan være tegningsberettigede. Som det også fremgår af punkt 4-6, så vil den samlede bestyrelse – hvis altså selskabet har en bestyrelse – dog altid kunne indgå bindende aftaler på selskabets vegne uanset tegningsregel.

Regler for tegningsregler

Det anbefales, at tegningsreglen optages i dit selskabs vedtægter – det er dog ikke et juridisk krav. Ved at optage tegningsreglen i selskabets vedtægter, sikrer selskabet, at ledelsesmedlemmerne (direktør og bestyrelsesmedlem) ikke kan tegne (binde) selskabet hver især, men der bliver klargjort, hvem der kan tegne i selskabet.
Ønsker du derimod, at der skal gælde andre regler som at flere personer kan binde selskabet, så skal der oprettes en tegningsregel. Følgende er tre eksempler på tegningsregler, der oftest anvendes:

Hvordan ændres tegningsreglen?

Selskabets tegningsregel og vedtægter skal altid besluttes af selskabets ejere på generalforsamling. For en ændring af selskabets tegningsregel og vedtægter, kræves der mindst et flertal på 2/3 af stemmerne. På generalforsamlingen udarbejdes et beslutningsreferat, hvoraf beslutningen om ændringen af selskabets tegningsret fremgår.

Når ændringen vedtages, underskrives beslutningsreferatet, og selskabets vedtægter ændres. Den nye tegningsregel skal registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Selskaber uden tegningsregler

En enkeltmandsvirksomhed, en personlig ejet mindre virksomhed (PMV) eller medejer af et interessentskab, hvor alle ejere er personer, vil ikke have tegningsregler. Det ville være dig selv eller dig og andre interessenter, som tegner virksomheden.

Euroregnskab - din revisor

Når du møder Euroregnskab i Albertslund, møder du viljen til at skabe udvikling, vækst og forandring for både dig og din virksomhed.

Vi gør en dyd ud af at være nærværende og ærlige rådgivere og sparringspartnere, der engagerer sig i din virksomhed, og hjælper dig med at træffe de beslutninger, der på sigt skaber den største værdi.

Vi hjælper med både bogføring, moms, skat, løn og årsrapporter.

Hvis du har brug for et overblik over hvilke tidsfrister der er, kan du kontakte os på ovenstående eller find dem her på hjemmesiden.

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde. Vi tilbyder bogføring, skat, moms, løn og årsrapporter. Kontakt os på telefon: 49 49 47 47