Nye vedtægter

Når der er lavet vedtægter i et selskab, så er det i et dokument, som beskriver de interne regler i selskabet.
Har du brug for hjælp til udarbejdelse af vedtægter, så står vi hos EuroRegnskab til rådighed.

Nye vedtægter

Hos Euroregnskab

Vedtægter i et selskab er et dokument, der beskriver interne regler, der gør sig gældende for alle kapitalselskaber. Det er altså en række bestemmelser og lovpligtige oplysninger. Vedtægter bliver altid udarbejdet, når et selskab stiftes. Der er mulighed for at ændre selskabets vedtægter, hvis der er den fornødne enighed blandt selskabets ejere.

Vedtægterne skal indeholde følgende:

Udfyld formular

10 min i telefonen – så ved du allerede meget mere om, hvem vi er og hvad vi kan tilbyde.

Ændringer i selskabets vedtægter

Der er ingen begrænsning for, hvad du kan ændre i dit selskabs vedtægter. Dette gælder dog kun, hvis de nye vedtægter er i overensstemmelse med den gældende lovgivnings krav til vedtægter.

Selskabets ejere vedtager selskabets vedtægter, når selskabet stiftes. Derfor er det også kun selskabets ejere, som kan beslutte en ændring af vedtægter. En ændring af et selskabs vedtægter skal revideres af selskabets ejere ved en generalforsamling, hvor ejerne bliver enige om beslutningen om at ændre selskabets vedtægter. Det er et krav for vedtagelse, at et flertal af ejerne, nærmere bestemt 2/3 af ejerne skal stemme for en vedtægtsændring, for at vedtægterne kan vedtages.

Hvordan bliver vedtægterne gyldige?

De nye vedtægter er kun gyldige ved, at de bliver registreret hos Erhvervsstyrelsen sammen med selskabets beslutningsreferat. Dette skal gøres senest to uger efter beslutningsreferatets datering.

Euroregnskab - din revisor

Når du møder Euroregnskab i Albertslund, møder du viljen til at skabe udvikling, vækst og forandring for både dig og din virksomhed.

Vi gør en dyd ud af at være nærværende og ærlige rådgivere og sparringspartnere, der engagerer sig i din virksomhed, og hjælper dig med at træffe de beslutninger, der på sigt skaber den største værdi.

Vi hjælper med både bogføring, moms, skat, løn og årsrapporter.

Hvis du har brug for et overblik over hvilke tidsfrister der er, kan du kontakte os på ovenstående eller find dem her på hjemmesiden.

EuroRegnskab team