Nye vedtægter

Når der er lavet vedtægter i et selskab, så er det i et dokument, som beskriver de interne regler i selskabet.
Har du brug for hjælp til udarbejdelse af vedtægter, så står vi hos EuroRegnskab til rådighed.

Nye vedtægter

Hos Euroregnskab

Vedtægterne i et selskab udgør et dokument, der beskriver de interne regler og forskrifter, der er gældende for alle kapitalselskaber. Disse vedtægter indeholder også lovpligtige oplysninger. Når et selskab bliver stiftet, skal der altid udarbejdes vedtægter. Det er muligt at ændre selskabets vedtægter, så længe der opnås tilstrækkelig enighed blandt selskabets ejere.

Udfyld formular

10 min i telefonen – så ved du allerede meget mere om, hvem vi er og hvad vi kan tilbyde.

Ændringer i selskabets vedtægter

Der er ingen begrænsninger for, hvilke ændringer du kan foretage i dit selskabs vedtægter. Dog skal de nye vedtægter være i overensstemmelse med de lovkrav, der gælder for vedtægter.

Selskabets vedtægter bliver vedtaget af selskabets ejere ved selskabets stiftelse. Det betyder, at det kun er ejerne af selskabet, der har beføjelse til at beslutte ændringer af vedtægterne. En ændring af selskabets vedtægter kræver, at ejerne reviderer dem ved en generalforsamling og opnår enighed om ændringen. For at vedtage ændringer i vedtægterne skal der opnås et flertal af ejerne, nærmere bestemt 2/3 af ejerne, der stemmer for vedtægtsændringen. Dette krav sik

Hvordan bliver vedtægterne gyldige?

De nye vedtægter træder kun i kraft, når de bliver registreret hos Erhvervsstyrelsen sammen med selskabets beslutningsreferat. Denne registrering skal finde sted senest to uger efter datoen for beslutningsreferatet.

Euroregnskab - din revisor

Når du møder Euroregnskab i Albertslund, møder du viljen til at skabe udvikling, vækst og forandring for både dig og din virksomhed.

Vi gør en dyd ud af at være nærværende og ærlige rådgivere og sparringspartnere, der engagerer sig i din virksomhed, og hjælper dig med at træffe de beslutninger, der på sigt skaber den største værdi.

Vi hjælper med både bogføring, moms, skat, løn og årsrapporter.

Hvis du har brug for et overblik over hvilke tidsfrister der er, kan du kontakte os på ovenstående eller find dem her på hjemmesiden.

Stift holding hos Euroregnskab