Nyt bestyrelsesmedlem

Har du brug for et nyt bestyrelsesmedlem, så skal personen vælges ind af et flertal af selskabets ejere, med mindre andet fremgår af selskabets vedtægter.

Nyt bestyrelsesmedlem

Få et flertal

Hvis et nyt bestyrelsesmedlem skal vælges ind i bestyrelsen, skal vedkommende vælges af et flertal af selskabets ejere, med mindre andet fremgår af selskabets vedtægter. Selskabets ejere er de personer, som ejer hele eller dele af selskabet i form af anparter eller aktier. Ejerne kan træffe beslutning om valg af nyt- eller udskiftning af eksisterende bestyrelsesmedlem på selskabets generalforsamling.

Denne ændring i bestyrelsen gennemføres ved, at bestyrelsesmedlemmet vælges ind på en generalforsamling. Det er dog ikke et krav, at der afholdes et fysisk møde mellem ejerne, medmindre andet er bestemt i selskabets vedtægter.

Hvis alle ejerne er enige, kan der i stedet afholdes en skrivebordsgeneralforsamling. Her underskriver ejerne et beslutningsreferat og tilkendegiver herigennem, at de accepterer ændringen i bestyrelsen.

Udfyld formular

10 min i telefonen – så ved du allerede meget mere om, hvem vi er og hvad vi kan tilbyde.

Hvordan fratrædes et nyt bestyrelsesmedlem ?

Det skal ikke besluttes eller godkendes, hvis et bestyrelsesmedlem selv ønsker at fratræde. Bestyrelsesmedlemmet skal blot give besked til de andre medlemmer om at fratræde bestyrelsen.

Er selskabets ejere derimod utilfredse med et bestyrelsesmedlem, kan de vælge at fyre bestyrelsesmedlemmet. Dette kræver dog, at der er flertal blandt selskabets ejere for at afsætte bestyrelsesmedlemmet.

En fratrædelse eller fyring af et bestyrelsesmedlem kan betyde, at bestyrelsens størrelse ikke lever op til kravene i selskabets vedtægter. Hvis dette er tilfældet, skal du hurtigst muligt vælge et nyt medlem, så bestyrelsen igen bliver fuldtallig i henhold til selskabets vedtægter.

Lav selskabsændringer

Uanset om dit selskab skal ændre navn, oprette bestyrelse eller have nye vedtægter, kan du nemt og hurtigt foretage ændringen hos os. Vi har samlet det hele i én formular, så du frit kan vælge, hvilke selskabsændringer, du vil gennemføre – prisen er den samme, uanset hvor mange ændringer, du vælger at gennemføre på én gang.

Vælg frit mellem følgende selskabsændringer:

Når du har betalt og modtaget dine dokumenter, sørger vi for at registrere ændringerne hos Erhvervsstyrelsen inden for ca. 48 timer på hverdage, så snart at beslutningsreferatet er underskrevet.

Euroregnskab - din revisor

Når du møder Euroregnskab i Albertslund, møder du viljen til at skabe udvikling, vækst og forandring for både dig og din virksomhed.

Vi gør en dyd ud af at være nærværende og ærlige rådgivere og sparringspartnere, der engagerer sig i din virksomhed, og hjælper dig med at træffe de beslutninger, der på sigt skaber den største værdi.

Vi hjælper med både bogføring, moms, skat, løn og årsrapporter.

Hvis du har brug for et overblik over hvilke tidsfrister der er, kan du kontakte os på ovenstående eller find dem her på hjemmesiden.

Stift holding hos Euroregnskab