Oprettelse/
opløsning af bestyrelse

Ønsker du at oprette en bestyrelse i dit selskab eller en allerede eksisterende bestyrelse skal opløses, så skal der udarbejdes et beslutningsreferat, som vi hos EuroRegnskab kan hjælpe med at udarbejde.

Oprettelse/opløsning

Af bestyrelse

Der skal udarbejdes et beslutningsreferat, hvis du ønsker at oprette en bestyrelse i dit selskab eller en allerede eksisterende bestyrelse skal opløses. Dette skal du indberette hos Erhvervsstyrelsen.

Det er et krav, at der skal være en direktion i et kapitalselskab (ApS, A/S, IVS), det betyder minimum én direktør. Du kan vælge, om du vil have en bestyrelse eller ej, hvis dit selskab er et iværksætterselskab (IVS) eller anpartsselskab (ApS), hvorimod det er et krav, hvis det er et aktieselskab (A/S).

I et iværksætterselskab (IVS) eller anpartsselskab (ApS) kan ejerne ændre ledelsesmodellen. Det betyder, at selskabets ejere kan vælge, at den eksisterende bestyrelse skal opløses, så der fremadrettet kun er en direktion, eller om der skal oprettes en ny bestyrelse.

Udfyld formular

10 min i telefonen – så ved du allerede meget mere om, hvem vi er og hvad vi kan tilbyde.

Hvordan oprettes en bestyrelse?

Oprettelse af en bestyrelse skal vedtages af selskabets ejere på en generalforsamling, og skal indføres i selskabets vedtægter. Der skal samtidig vælges bestyrelsesmedlemmer til den nye bestyrelse på generalforsamlingen. Derudover skal selskabets tegningsregel ændres, så den nye ledelse kan binde selskabet med sine underskrifter.

Hvordan opløses en bestyrelse?

Selskabets ejere skal på en generalforsamling vedtage, at den eksisterende bestyrelse skal opløses. Alle bestyrelsens medlemmer fratræder efter selskabets ejere har vedtaget denne beslutning. Vedtægterne skal på generalforsamlingen også ændres, så det fremgår, at selskabet udelukkende styres af en direktion. Til sidst skal selskabets tegningsregel i vedtægterne også ændres, så der i beslutningsreferatet fremgår, hvem i den nye ledelse kan binde selskabet med deres underskrifter.

Euroregnskab - din revisor

Når du møder Euroregnskab i Albertslund, møder du viljen til at skabe udvikling, vækst og forandring for både dig og din virksomhed.

Vi gør en dyd ud af at være nærværende og ærlige rådgivere og sparringspartnere, der engagerer sig i din virksomhed, og hjælper dig med at træffe de beslutninger, der på sigt skaber den største værdi.

Vi hjælper med både bogføring, moms, skat, løn og årsrapporter.

Hvis du har brug for et overblik over hvilke tidsfrister der er, kan du kontakte os på ovenstående eller find dem her på hjemmesiden.

Stift holding hos Euroregnskab