Stift ApS

At stifte et ApS er et meget almindeligt valg af selskabsform, hvor indskudskravet er på min. 40.000 kr. Har du brug for hjælp og overblik over reglerne, så kan EuroRegnskab hjælpe dig.


Kontakt os


Ring til os

Stiftelse af Anpartsselskab

Almindeligt valg

Stift ApS er et meget almindeligt valg af selskabsform og når man stifter et ApS er indskudskravet min. 40.000 kr., som enten kan føres ind kontant igennem en klientkonto eller via Apportindskud, hvor ens aktiver (værdier) værdiansættes af en kyndig revisor, som derefter kan godkende, at selskabskapitalen er tilstede.

Ligesom i et IVS, er der tale om begrænset hæftelse, hvilket vil sige at du modsat personligejet virksomhed, ikke hæfter med din private formue, men derimod med dit selskabs aktiver (værdier) og indskud.

Når du stifter et ApS har du muligheden for at have en eller flere ejere, som både kan være private personer, samt selvstændige juridiske enheder (virksomheder, eks. Holdingselskab.)

Selskabskapitalen i et ApS

Kapitalkravet for at stifte et ApS er på min. 40.000 kr., som skal kunne dokumenteres af en kyndig, ved selskabets stiftelse.

På den måde kan du ikke som privatperson eller som virksomhedsejer godkende kapitalen selv.

Det er et lovkrav at selskabskapitalen for anpartsselskaber bekræftes af en kyndig.

Bekræftelsen foretages hos Euroregnskab af vores samarbejdspartner, Advokaterne.

Når du har modtaget CVR nr., opretter du en bankkonto til selskabet, hvorefter advokaterne tilbagefører kapitalen ind på den retsmæssige erhvervskonto.

Udfyld formular

10 min i telefonen – så ved du allerede meget mere om, hvem vi er og hvad vi kan tilbyde.

Hvorfor kan jeg ikke stifte ApS selv?

Dansk Selskab ApS sørger for, at alle lovpligtige dokumenter udarbejdes korrekt og registreres digitalt hos Erhvervsstyrelsen til 1495 kr. eks moms.

Selskabsloven stiller krav til stiftelse af kapitalselskaber, der ved manglende indsigt ved udførslen kan have konsekvenser.

Bøden der kunne forekomme er ej heller fradragsberettiget. Derfor anbefaler vi, at man som oftest sparer tid og penge, ved at overlade denne proces til en kyndig.

Derudover skal selskabskapitalen til et ApS bekræftes og godkendes af en kyndig.

Hos EuroRegnskab sørger vi for godkendelse af kapitalen via vores advokats klientkonto, samt for udarbejdelse af alle lovpligtige dokumenter.

Hos EuroRegnskab sørger vi for, at alle dokumenter bliver udfyldt korrekt og fejlfrit, så du kan fokusere på din forretning.

Fordele og ulemper

Fordele:

Et ApS er en selvstændig juridisk enhed. Selskabet er derfor adskilt fra dig som person.
Adskiller din privat formue og økonomi fra din virksomhed.
Startkapital på 40.000 kr. skaber tryghed hos dine kunder og samarbejdspartnere.

Ulemper:

Kræver 40.000 kr. i startkapital.

Skal der være en direktion og bestyrelse i et ApS?

Når vi stifter et ApS, skal der udvælges en direktør eller flere i ledelsen, som medtager sig ansvar for virksomhedens fremtid, dog er det ikke et krav med en bestyrelse i et ApS Selskab.

Der kan derudover udarbejdes en direktør kontrakt

Er der begrænset hæftelse i et ApS?

Begrænset hæftelse betyder, at du modsat personligt ejet virksomhed (EMV & I/S) ikke hæfter med din private formue for en eventuel gæld i dit selskab.

Hvis noget skulle gå galt, kan du højst risikere at lide et tab af dit indskud i dit ApS Selskab, dog med undtagelse af grov uagtsomhed hvori myndigheden skønner, at der er tale om svig eller decideret svind.

Dette er en stor fordel ved et ApS Selskab modsat Personligejet virksomhed (Enkeltmandsvirksomhed og I/S).

Årsregnskab for et ApS

Selskab Et kapitalselskab har offentlige regnskaber og derved skal et ApS Selskab udarbejde et årsregnskab, godkende det ved en generalforsamling og til sidst indsende det til Erhvervsstyrelsen.

Et årsregnskab skal revideres hos enten en registreret revisor eller en statsautoriseret revisor, der kan foreligge en revisorpåtegning, for at godkende at regnskabet følger §11 og §13 jf.

Årsregnskabsloven, som i bund og grund skal udvise et retvisende billede af selskabets regnskab.

Dog har du mulighed for at fravælge revisionspligten, hvis du opfylder de lovmæssige krav.

Årsregnskabet skal udarbejdes ligegyldigt om du kan fravælge eller er underlagt revision pligten.

Kan jeg fravælge revision?

Hvis du fravælger revision for dit selskab, skal det fremgå i dine vedtægter og stiftelsesdokumenter.

Ellers kan du risikere at få forhøjede administrationsomkostninger til revisor.

Du skal dog være opmærksom på at et ApS Selskab vil blive underlagt revisionspligt, hvis det ved udgangen af regnskabsåret overskrider 2 ud af de 3 følgende grænsestørrelser 2 regnskabsår i træk:

En balancesum på 4 mio. Kr.
En nettoomsætning på 8 mio. Kr.
Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

Hvis du vurderer, at din virksomhed overstiger 2 ud af de 3 punkter foroven, indenfor 2 regnskabsår i træk, skal du tilvælge revision og fravælge hvis du vurderer din virksomhed ikke gør.

Vi sørger for, at det bliver registreret korrekt hos Erhvervsstyrelsen.

Dit selskabs navn & Binavne

Husk at tjekke op på om dit selskabs navn er optaget eller ej på cvr.dk. Vores system tjekker selv efter, når du indtaster det, dog bør du være opmærksom på om dit navn, i henhold til markedsføringsloven kunne skabe nogle konflikter, hvis det er for tæt på et andet brand eller lign.
Binavne bruges til at opkoble flere selskabsnavne på din virksomhed og man kan registrere op til 5 binavne gratis, hvorefter det derefter koster 1.000 kr. pr. binavn. Dog skal disse navne også være ledige, for at de kan registreres.


Kontakt os

Krav ved stiftelse af anpartsselskab

Der skal udarbejdes et stiftelsesdokument med tilhørende vedtægter. Når selskabet er oprettet, skal der herudover føres en såkaldt ejerbog.

Der er dermed et krav om, at der skal være en ledelse med en direktion eller en bestyrelse, som skal underskrive årsregnskabet hvert år og med dette, påtager direktionen eller den tegningsberettigede sig ansvaret for, at selskabets regnskaber udviser et retvisende billede og er udarbejdet herom.

Et ApS skal have udarbejdet et regnskab der bliver offentliggjort på cvr.dk og som hovedregel skal dette udarbejdes og revideres af en revisor.

Desuden er et ApS underlagt bogføringsloven og skal udarbejdes efter de gældende love og regler.

Euroregnskab – din revisor

Når du møder Euroregnskab i Albertslund, møder du viljen til at skabe udvikling, vækst og forandring for både dig og din virksomhed.

Vi gør en dyd ud af at være nærværende og ærlige rådgivere og sparringspartnere, der engagerer sig i din virksomhed, og hjælper dig med at træffe de beslutninger, der på sigt skaber den største værdi.

Vi hjælper med både bogføring, moms, skat, løn og årsrapporter.

Hvis du har brug for et overblik over hvilke tidsfrister der er, kan du kontakte os på ovenstående eller find dem her på hjemmesiden.


Besøg os på Trustpilot

Stift holding hos Euroregnskab