Stiftelsesdokumenter

Stiftelsesdokumenter er en vigtig del af etableringen af en virksomhed.

Disse dokumenter fungerer som den officielle start af en virksomhed, uanset om det er et anpartsselskab (ApS), et aktieselskab (A/S) eller en anden selskabsform.

Hvad er et stiftelsesdokument?

Et stiftelsesdokument er det juridiske dokument, som virksomhedens stiftere skal udfylde og underskrive før oprettelsen af selskabet.

Dokumentet indeholder vigtige oplysninger om virksomheden, såsom navnet, formålet, beliggenheden og ejerskabet.

Når stiftelsesdokumentet er udarbejdet, skal det godkendes af Erhvervsstyrelsen for at være gyldigt.

Et typisk stiftelsesdokument for et selskab vil indeholde:

  • Navn og adresse: Selskabets officielle navn og adresse
  • Kapitalindskud: Angivelse af det samlede kapital, der er investeret i selskabet
  • Formål: Beskrivelse af selskabets forretningsmæssige aktiviteter og mål
  • Ejerstruktur: Information om de personer eller enheder, der ejer andele i selskabet
  • Bestyrelse og ledelse: Beskrivelse af bestyrelsesmedlemmer og ledelsen, deres roller og ansvarsområder

For at give en bedre forståelse af, hvad et stiftelsesdokument indeholder, har EuroRegnskab udarbejdet et eksempel på et stiftelsesdokument.

Et stiftelsesdokument bør udarbejdes omhyggeligt for at sikre en solid start for selskabet.

Udfyld formular

10 min i telefonen – så ved du allerede meget mere om, hvem vi er og hvad vi kan tilbyde.

Proces og stiftelsesomkostninger

At oprette et selskab kræver omhyggelig planlægning og overvejelse af stiftelsesomkostninger.

Omkostningerne inkluderer gebyrer til myndighederne for at registrere selskabet, advokat- eller revisorgebyrer for at hjælpe med udarbejdelse af stiftelsesdokumenter, og eventuelle andre udgifter, der er forbundet med oprettelse af virksomheden.

Disse omkostninger kan variere afhængigt af selskabets størrelse og kompleksitet.

Process for udarbejdelse af stiftelsesdokumenter

Der er flere trin involveret i processen med at udarbejde stiftelsesdokumenter, se tabellen forneden:

TrinBeskrivelse
1. Vælg selskabsformBeslut hvilken selskabsform der passer bedst til din forretningsmodel, f.eks. ApS eller A/S.
2. Forbered dokumenterUdarbejd stiftelsesdokumentet med nødvendige oplysninger om virksomheden, herunder navn, formål, ejerstruktur osv.
3. Indsend dokumenterIndsend stiftelsesdokumentet til relevante myndigheder for godkendelse. Dette kræver typisk betaling af gebyrer og ventetid.
4. Få godkendelseMyndighederne gennemgår og godkender dokumentet, hvis alt er i orden.
5. OpretholdelseEfter godkendelse er det vigtigt at opretholde virksomheden i overensstemmelse med lovgivningen ved regelmæssig rapportering og bogføring.

Hos EuroRegnskab kan vi hjælpe med at udarbejde stiftelsesdokumentet, så din virksomhed kan begynde sin rejse på den bedste måde.

Vores erfarne team vil guide dig gennem hele processen og sikre, at alt er korrekt udfyldt og indsendt. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad skal et stiftelsesdokument indeholde?

Et stiftelsesdokument skal indeholde vigtige oplysninger om virksomheden, såsom navn og adresse, kapitalindskud, formål, ejerstruktur, bestyrelse og ledelse.

Disse oplysninger er afgørende for at sikre en klar struktur og styring af virksomheden fra begyndelsen.

 

Hvordan ser et stiftelsesdokument ud?

Et stiftelsesdokument er et formelt dokument, der typisk er opdelt i sektioner, der omhandler forskellige aspekter af virksomheden. Det indeholder grundlæggende oplysninger såsom selskabets navn, formål, kapital samt beskrivelser af ejerstrukturen og ledelsen.

EuroRegnskab har udarbejdet et eksempel på et stiftelsesdokument, som du kan se her.

Eksemplet viser de centrale ting, som et stiftelsesdokument bør indeholde, og det kan give dig et godt indblik i, hvordan dokumentet er struktureret og udformet.

Euroregnskab - din revisor

Når du møder Euroregnskab i Albertslund, møder du viljen til at skabe udvikling, vækst og forandring for både dig og din virksomhed.

Vi gør en dyd ud af at være nærværende og ærlige rådgivere og sparringspartnere, der engagerer sig i din virksomhed, og hjælper dig med at træffe de beslutninger, der på sigt skaber den største værdi.

Vi hjælper med både bogføring, moms, skat, løn og årsrapporter.

Hvis du har brug for et overblik over hvilke tidsfrister der er, kan du kontakte os på ovenstående eller find dem her på hjemmesiden.

Stift holding hos Euroregnskab