Hvidvask

Hos EuroRegnskab er vi godkendte revisorer, som er underlagt hvidvaskloven og vi har pligt til at underrette myndighederne, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Hvidvask

Der er en lang række virksomheder og personer, der er omfattet af hvidvasklovens pligter, som bl.a. omfatter en undersøgelses- og underretningspligt.

Undersøgelsespligten vil fremkomme, når disse virksomheder og personer fatter mistanke om hvidvask. Her vil underretningspligten fremkommen, når de foretagne undersøgelser ikke kan afkræfte mistanken.

EuroRegnskab er godkendte revisorer, som er underlagt hvidvaskloven. Hvidvaskloven er senest ændret med virkning pr. 10/1-2020, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 6/9 2019.

Hvis pligterne overholdes, så mindskes risikoen for, at EuroRegnskab bliver misbrugt til hvidvask af penge (og evt. terrofinansiering)

Her vil banker og advokater også være omfattet samt eksterne bogholdere.

Når vi snakker om hvidvaskloven, så er den defineret som:

Det er uberettiget at modtage eller skaffe sig selv eller andre del i økonomisk udbytte, når der er opstået en strafbar lovovertrædelse uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde virke til at sikre det økonomiske udbytte.

Hvidvask er at sikre udbytte fra en strafbar handling. Her kan vi tale om penge eller andre værdier, som stammer fra evt. handel med narko, menneskesmugling, våbensmugling, røveri og/eller penge som kan være opnået gennem underslæb, skatteunddragelse, bedrageri, korruption eller insiderhandel.

Generelt har vi som revisorer tavshedspligt over for vores kunder. Det er fortsat gældende men hvidvasklovgivningen har således ændret på dette, idet vi i nogle tilfælde er pålagt at røbe eller angive vores kunder, såfremt vi får mistanke om hvidvask.