Revision

En revisor er ekspert i revision, som omfatter regnskab og regnskabslove. Hos EuroRegnskab er vi klar til at hjælpe dig, når du skal have udarbejdet jeres årsregnskab m.m.

Revision

Hvad er revision?

En revisor er en specialist inden for revision, der omfatter regnskab og regnskabslovgivning. Mange virksomheder vælger at få en revisor til at udarbejde deres årsregnskab for at sikre, at det bliver korrekt udført og opfylder alle betingelserne i årsregnskabsloven. En revisor sikrer, at virksomhedens regnskab er pålideligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Begrebet revision er tæt forbundet med titlen revisor. En revisor er den professionelle, der arbejder med regnskaber, mens revision refererer til selve processen, hvor en revisor gennemgår en virksomheds regnskab. Revision indebærer en grundig analyse og vurdering af regnskabets nøjagtighed, lovlighed og pålidelighed. Det er revisorens opgave at sikre, at regnskabet er korrekt udarbejdet og overholder gældende regler og standarder.

Formålet med revision

Formålet med at have en revisor er at sikre, at dit regnskab bliver kontrolleret og udført korrekt i overensstemmelse med loven. Derudover spiller en revisor en vigtig rolle som økonomisk rådgiver for din virksomhed.

Selvom ikke alle virksomheder er pålagt revisionspligt, kan det stadig være en fordel at vælge en revisor til at yde økonomisk rådgivning og udarbejde virksomhedens regnskaber. En revisor kan sikre, at regnskaberne er korrekte og i overensstemmelse med gældende regler og standarder. Revisorer udsteder også revisorerklæringer, der bekræfter regnskabets nøjagtighed og pålidelighed. Disse erklæringer kan være afgørende, når virksomheden skal indgå i forretningsmæssige transaktioner eller søge finansiering.En revisor bringer ekspertise og erfaring med sig, der kan hjælpe med at optimere din virksomheds økonomiske situation og træffe velinformerede beslutninger.

Udfyld formular

Hvad er lovpligtig revision?

For visse virksomheder er det ikke valgfrit, om de ønsker en revisor til at gennemgå deres regnskab eller ej. Når det er et lovkrav, at en virksomhed skal have udført revision, kan det kun udføres af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisionsvirksomhed. Det er ikke tilladt for enhver at udføre revisionen; det kræver en særlig kvalifikation og registrering hos relevante myndigheder.

Forskellige former for revisioner

Kravene til revision varierer afhængigt af hvilken regnskabsklasse din virksomhed tilhører. Der er forskellige regnskabsklasser, der bestemmer kompleksiteten af regnskabsaflæggelsen samt de krav, der skal opfyldes.

Regnskabsklasse A er den mindst komplekse klasse, når det kommer til regnskabsaflæggelse. Denne klasse gælder typisk for mindre virksomheder såsom enkeltmandsvirksomheder. På den anden side er regnskabsklasse D underlagt de strengeste krav og omfatter virksomheder som f.eks. børsnoterede selskaber.

Afhængig af hvilken regnskabsklasse din virksomhed tilhører, vil der være specifikke krav til regnskabsaflæggelsen og revisionen, der skal opfyldes i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvad betyder uvildig revision?

Reglen om uafhængig revision fastslår, at den revisor, der gennemgår en virksomheds regnskab, skal være uafhængig af virksomheden. Dette betyder, at revisoren ikke må have nogen form for relationer til virksomheden, hverken familiemæssigt eller økonomisk. For eksempel kan revisoren ikke være aktionær i den pågældende virksomhed. Formålet med denne regel er at sikre, at revisionen udføres objektivt og uden interessekonflikter, så virksomhedens regnskab bliver vurderet på en retfærdig og upartisk måde.

 

Kravet om uvildighed indebærer, at den person, der gennemgår en virksomheds regnskab, skal være fuldstændig uafhængig af virksomheden. Formålet med denne regel er at sikre, at revisionen af virksomhedens regnskab udføres på et objektivt grundlag. Det betyder, at revisoren ikke må have nogen personlige eller økonomiske interesser i den pågældende virksomhed. Uvildighedsreglen er afgørende for at sikre, at revisionen udføres uden bias eller interessekonflikter, således at virksomhedens regnskab bliver vurderet på en retfærdig og objektiv måde.

Den danske stat har sit eget revisionsorgang

Rigsrevisionen er betegnelsen for den danske statslige revisionsinstans. Rigsrevisionens hovedopgave er at kontrollere de offentlige udgifter. Rigsrevisionen udfører revision af blandt andet danske universiteter, ministerier og styrelser for at sikre en korrekt og effektiv anvendelse af statslige midler.