Revision

En revisor er ekspert i revision, som omfatter regnskab og regnskabslove. Hos EuroRegnskab er vi klar til at hjælpe dig, når du skal have udarbejdet jeres årsregnskab m.m.

Revision

Hvad er revision?

En revisor er ekspert i revision, som omfatter regnskab og regnskabslove. Mange virksomheder vælger at få en revisor til at udarbejde deres årsregnskab for at være sikker på, at det bliver lavet på korrekt vis, og at det opfylder alle de betingelser, som står i årsregnskabsloven.

Begrebet revision er nært beslægtet med titlen revisor. Mens en revisor er den fagperson, som beskæftiger sig med regnskaber, er revision det arbejde, der bliver varetaget af en revisor, når han eller hun gennemgår en virksomheds regnskab.

Formålet med revision

Formålet med at have en revisor er, at du sikrer dig at dit regnskab bliver kontrolleret og udført korrekt, inden for lovens rammer. Derudover er en revisor med til at rådgive din virksomhed i forbindelse med økonomiske problemstillinger.

Det er ikke alle virksomheder, der har revisionspligt, men det kan alligevel være en god ide at vælge en revisor til økonomisk rådgivning og udarbejdelse af virksomhedens regnskaber.

Udfyld formular

Hvad er lovpligtig revision?

For nogle virksomheder er det ikke frivilligt, hvorvidt de vil have en revisor til at gennemgå deres regnskab eller ej. Når det er lovpligtigt for en virksomhed at få udført revisionen, er det ikke alle og enhver der kan udføre revisionen. Det skal være en statsautoriseret revisor eller en registreret revision.

Forskellige former for revisioner

Der foreligger ikke de samme krav til revision for alle virksomheder. Hvilke krav, som din virksomhed er underlagt, afhænger af hvilken regnskabsklasse, som din virksomhed hører ind under.

A er den regnskabsklasse, der er mindst kompliceret, når det kommer til regnskabsaflæggelse. Hvorimod regnskabsklasse D er den, som er underlagt de strengeste krav.

Det er typisk mindre virksomheder, som eksempelvis enkeltmandsvirksomheder, der hører under klasse A, mens de tunge drenge på vægtskålen, som eksempelvis børsnoterede selskaber, går ind under klasse D.

Hvad betyder uvildig revision?

Reglen om uvildig revision foreskriver, at den revisor, der gennemgår en virksomheds regnskab, ikke må have et forhold til virksomheden. Her er der både tale om familiemæssige relationer og økonomiske relationer, som for eksempel at være aktionær i den pågældende virksomhed.

Det skal altså være en uvildig person, som ikke på nogen måde er afhængig af virksomheden. Reglen om uvildighed er til for at sikre, at revisionen af en virksomheds regnskab bliver lavet på et objektivt grundlag – og det er ikke tilfældet, hvis revisoren selv har nogle interesser i den pågældende virksomhed.

Den danske stat har sit eget revisionsorgang

Rigsrevisionen er navnet på den danske stats eget revisionsorgan. Rigsrevisionens primære opgave er at føre kontrol med de statslige udgifter. Rigsrevisionen laver blandt andet revision på de danske universiteter, departementer og styrelser.

Euroregnskab - din revisor

Når du møder Euroregnskab i Albertslund, møder du viljen til at skabe udvikling, vækst og forandring for både dig og din virksomhed.

Vi gør en dyd ud af at være nærværende og ærlige rådgivere og sparringspartnere, der engagerer sig i din virksomhed, og hjælper dig med at træffe de beslutninger, der på sigt skaber den største værdi.

Vi hjælper med både bogføring, moms, skat, løn og årsrapporter.

Hvis du har brug for et overblik over hvilke tidsfrister der er, kan du kontakte os på ovenstående eller find dem her på hjemmesiden.

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde. Vi tilbyder bogføring, skat, moms, løn og årsrapporter. Kontakt os på telefon: 49 49 47 47