Persondatapolitik

EuroRegnskab tager ansvaret for jeres personlige oplysninger meget alvarligt!
Se vores persondatapolitik her.

Sådan behandler vi dine personlige oplysninger

EuroRegnskab tager ansvaret for jeres personlige oplysninger meget alvorligt og behandler disse data med fortrolighed og indhenter ikke mere data end, hvad der er nødvendigt. Det er af hensyn til at løse den aftalte ydelse til vores kunder.

Denne privatlivspolitik henvender sig til alle fysiske personer, som EuroRegnskab behandler data for som dataansvarlig.

Når vi opbevarer dine personoplysninger, så bliver de opbevaret så længe aftaleforholdet mellem EuroRegnskab og dig eksisterer. Hvis du ophører med at være kunde hos EuroRegnskab, så sletter vi dine personoplysninger efter indeværende år + 5 år, jf. reglerne i bogføringsloven, revisorloven, hvidvaskloven og anden relevant lovgivning.

Som udgangspunkt anvender vi ikke samtykke i forbindelse med levering af EuroRegnskabs ydelser. Skulle du have givet samtykke til os, har du ret til at trække dette samtykke tilbage til enhver tid. Dette kan ske ved at kontakte din almindelige kontaktperson hos EuroRegnskab.

EuroRegnskabs generelle håndtering af dine personoplysninger omhandler almindelige kategorier såsom kontaktoplysninger:
Navn
Telefonnummer
E-mail
Adresse

Derudover bliver der indsamlet oplysninger i henhold til EuroRegnskabs cookiepolitik.

I forhold til hvidvaskloven, så er EuroRegnskab forpligtet til at kontrollere, at dem som EuroRegnskab har oprettet i et kundeforhold til, ikke udgør en risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.
Det er derfor nødvendigt for EuroRegnskab, at behandle oplysninger om vores kunders CPR-nummer og billedlegitimation i form af pas eller kørekort.

Hos EuroRegnskab fremsender vi kun oplysninger til de underdatabehandlere, der fremgår af EuroRegnskabs databehandleraftale.
Derudover fremsender vi oplysninger til de offentlige myndigheder såsom SKAT og Erhvervsstyrelsen, hvis EuroRegnskab ved lov er forpligtet hertil eller efter aftale med dig.

Du har en række rettigheder i forhold til databeskyttelsesforordningen vedr. vores behandling af oplysninger omkring dig.

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de oplysninger, som EuroRegnskab behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.
Derudover har du ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Du kan i særlige tilfælde få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

I nogle tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Så hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, så kan EuroRegnskab kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke fremover.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod EuroRegnskabs behandling af dine personoplysninger.

Dataportabilitet vil sige, at du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Derudover kan du få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, dog anbefaler vi at du retter henvendelse til os som dataansvarlig først. Såfremt at du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har dog ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Oplysninger, som behandles af EuroRegnskab, bliver behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning – dette er både i relation til kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.

Vi videregiver på ingen måde tilsagn oplysninger vedrørende kunder, samarbejdspartnere eller medarbejdere til andre, medmindre dette er påkrævet ved lov.

Hvis EuroRegnskab tager nye teknologier i brug, skal de designes, så de overholder de dataetiske principper, som er omfattet af politikken for dataetik og databeskyttelsesreglerne.

Cookie information

Introduktion
Der bliver indsamlet oplysninger om dig, når du besøger vores hjemmeside. De bliver brugt til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at skabe mere værdi hos de annoncer, der kan vises her på siden.
Hvis du i så fald ikke ønsker, at der bliver indsamlet oplysninger om dig, så bør du slette dine cookies og derefter ikke gå videre her på hjemmesiden.

Vi uddyber længere nede omkring, hvad det er for informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Denne hjememside anvender cookies, som er en tekstfil, der bliver gemt på din computer, smartphone eller lign. Formålet er at genkende den device du har brugt, huske indstillinger, udføre statistik og målrette vores annoncer. Dog kan cookies ikke indeholde skadelig kode som fx virus.

Det er muligt for dig at slette eller blokere for cookies. Det kan du gøre ved at følge denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Du følger bare vejledningen, hvor du sletter eller blokerer cookis, så vil de annoncer du kan se, blive mindre relevante for dig. Du kan dog også risikere, at hjememsiden ikke fungerer helt optimalt, samt at der er noget indhold du ikke vil modtage.