Ny bogføringslov

EuroRegnskab skaber klarhed for de nye regnskabspligtige selskaber

Ny bogføringslov 2022

I maj 2022 blev der vedtaget en ny bogføringslov, som har betydning for regnskabspligtige selskaber.

Loven indebærer, at stort set alle virksomheder på et tidspunkt har pligt til at benytte digital bogføring. Det gælder anpartsselskaber (ApS), aktieselskaber (A/S), partnerselskaber (P/S), kommanditselskaber (K/S), andelsselskaber med begrænset ansvar og selskaber med begrænset ansvar. Derudover gælder det også for personligt ejede virksomheder (PMV).

Den nye bogføringslov er designet til at fremme digitalisering og øge sikkerheden omkring bogføring. Den stiller strengere krav til, hvordan virksomheder opbevarer, behandler og dokumenterer deres økonomiske data. Væk med fysiske bilag og regnskabsmateriale, ind med digitale løsninger. Det er derfor afgørende, at virksomheder forstår og implementerer disse nye regler for at sikre overholdelse af loven.

EuroRegnskab vil nu dykke ned i, hvad den nye bogføringslov indebærer.

Udfyld formular

10 min i telefonen – så ved du allerede meget mere om, hvem vi er og hvad vi kan tilbyde.

Hvad indebærer den nye bogføringslov?

Den nye bogføringslov indfører flere vigtige ændringer i bogføringspraksis hos virksomheder, der 

Her er nogle af de mest markante krav og ændringer, der følger med loven:

  • Digital opbevaring af regnskabsmateriale: Virksomheder skal opbevare alle regnskabsmaterialer digitalt i mindst fem år. Dette gælder for fakturaer, kvitteringer, kontrakter og andre vigtige dokumenter
  • Sikkerhedskopiering: Regnskabsmaterialet skal regelmæssigt sikkerhedskopieres og opbevares digitalt i mindst fem år for at beskytte data mod tab eller beskadigelse
  • Datering og bilagsreferencer: Registreringer skal dateres og henvise til specifikke bilag, og ændringer i bilag eller registreringer skal være synlige i systemet
  • Gendannelse af data: Bogføringsdata skal kunne gendannes i et maskinlæsbart format for at sikre nem adgang til og brug af data i fremtiden
  • Risikobaseret bogføringskontrol: Erhvervsstyrelsen kan udføre risikobaseret bogføringskontrol, især hvis en virksomhed ikke har indsendt sin første årsrapport eller har fravalgt revision. Erhvervsstyrelsen har også ret til at udstede bøder og påbud.
  • Dokumentation af ledelsesberetning: Faktuelle oplysninger i ledelsesberetningen i årsrapporten vil nu blive betragtet som regnskabsmateriale og skal dokumenteres
  • Beskrivelse af bogføringsprocedure: Det er krav, at virksomheder har en beskrivelse af deres bogføringsprocedure, herunder en gennemgang af hvilke medarbejdere der er ansvarlige for procedurerne

Hvornår træder ændringerne i kraft?

Den nye lov med kravet om digitalisering af bogføringen trådte i kraft 1. juli 2022, og det forventes gradvist implementeret fra 1. juli 2024.

Indførelsen af digital bogføring skal ske på forskellige tidspunkter, afhængigt af virksomhedstypen:

  • Personligt ejede virksomheder: Skal implementere digital bogføring senest den 1. juli 2026

Dette gælder også enkeltmandsvirksomheder, hvis dennes nettoomsætning overstiger 300.000 kr. fordelt over en periode på to år i træk.

  • Selskaber: For selskaber træder de nye regler i kraft 1. juli 2024
  • Foreninger: Foreninger skal implementere digital bogføring senest 1. juli 2026, medmindre det er en erhvervsmæssig forening, der skal følge årsregnskabslovenv

 

 

For at sikre korrekt overholdelse af bogføringsloven og opnå alle fordelene ved digital bogføring er det vigtigt, at virksomheder begynder at forberede sig i god tid. Dette inkluderer at digitalisere bogføringssystemer, opdatere praksis og træne personale.

Hvis du har spørgsmål om den nye bogføringslov, eller har du brug for hjælp til at implementere ændringerne, er du velkommen til at kontakte EuroRegnskab for professionel rådgivning og støtte. Vi er klar til at hjælpe dig med at navigere i de nye regler og sikre, at din økonomi er i de bedste hænder.

Euroregnskab - din revisor

Når du møder Euroregnskab i Albertslund, møder du viljen til at skabe udvikling, vækst og forandring for både dig og din virksomhed.

Vi gør en dyd ud af at være nærværende og ærlige rådgivere og sparringspartnere, der engagerer sig i din virksomhed, og hjælper dig med at træffe de beslutninger, der på sigt skaber den største værdi.

Vi hjælper med både bogføring, moms, skat, løn og årsrapporter.

Hvis du har brug for et overblik over hvilke tidsfrister der er, kan du kontakte os på ovenstående eller find dem her på hjemmesiden.

Stift holding hos Euroregnskab