Digital bogføring

I dagens digitale tidsalder er effektiv økonomistyring afgørende. Digital bogføring er løsningen, og vi er her for at hjælpe dig med at navigere.

Hvad er digital bogføring?

Digital bogføring er en moderne metode til at administrere og organisere din virksomheds økonomi ved hjælp af digitale værktøjer og platforme.Dette inkluderer alt fra at registrere og kategorisere indtægter og udgifter til at generere rapporter og holde styr på skatter og moms.

En digital bogholder kan hjælpe dig med at strømline denne proces, så du kan fokusere på at drive din virksomhed og træffe informerede beslutninger baseret på opdaterede økonomiske data.

Ved at bruge online bogholderi sparer du tid og reducerer risikoen for fejl, der ofte opstår ved manuel bogføring. Med et online regnskabssystem har du adgang til dine økonomiske data hvor som helst og når som helst, hvilket giver dig fleksibilitet og kontrol over din virksomheds økonomi.

Udover at forbedre virksomhedens effektivitet kan digital bogføring også hjælpe med at reducere omkostninger. Mange af de manuelle processer, der tidligere krævede betydelig tid og arbejdskraft, kan automatiseres med et digitalt bogføringssystem. Dette frigør ressourcer, der kan bruges på andet i din virksomhed.

Udfyld formular

10 min i telefonen – så ved du allerede meget mere om, hvem vi er og hvad vi kan tilbyde.

Hvornår skal virksomheder benytte digital bogføring?

Nye regler for digital bogføring i Danmark betyder, at langt de fleste virksomheder på et tidspunkt har pligt til at benytte bogføring.

Dette afhænger af virksomhedstype:

  • Personligt ejet virksomhed: Skal implementere digital bogføring senest 1. juli 2026
  • Selskaber: Reglerne træder i kraft 1. juli 2024
  • Foreninger: Skal implementere digital bogføring senest 1. juli 2026, medmindre det er en erhvervsmæssig forening, der skal følge årsregnskabsloven.

Husk, at virksomheder altid skal overholde de almindelige regnskabs- og bogføringsregler, uanset om de er omfattet af de nye regler.

Det anbefales, at virksomheder begynder at implementere digital bogføring så hurtigt som muligt for at opfylde de nye lovkrav og samtidig opnå de mange fordele, som denne metode tilbyder.

Med den nye bogføringslov stilles der skærpede krav til digital bogføring:

  • Opbevaring af regnskabsmateriale: Alle regnskabsmaterialer skal opbevares digitalt i mindst fem år
  • Sikkerhedskopi: Der skal tages regelmæssige sikkerhedskopier af regnskabsmaterialet og opbevares digitalt i mindst fem år
  • Datering og bilagsreferencer: Registreringer skal dateres og henvise til et specifikt bilag, og ændringer i bilag eller registreringer skal altid fremgå af systemet
  • Gendannelse af data: Bogføringsdata skal kunne gendannes i et maskinlæsbart format
  • Risikobaseret bogføringskontrol: Erhvervsstyrelsen kan foretage risikobaseret bogføringskontrol, især hvis virksomheden ikke har indsendt første årsrapport eller har fravalgt revision
  • Dokumentation af ledelsesberetning: Dokumentation for faktuelle oplysninger i ledelsesberetningen i årsrapporten vil fremover betragtes som regnskabsmateriale

Sådan kommer du i gang med digital bogføring

At komme i gang med digital bogføring kan virke svært, men det behøver det ikke at være. Her er nogle trin, du kan tage for at begynde din rejse mod digital bogføring:

Digital Bogføring Guide
Skridt Beskrivelse
Vælg den rette software Undersøg markedet for digitale bogføringsprogrammer og vælg en løsning, der passer til virksomhedens behov og budget.
Oplær din bogholder Sikr dig, at din bogholder er godt bekendt med den valgte software og forstår, hvordan den skal bruges effektivt.
Digitalisér kvitteringer Tag billeder af kvitteringer og upload dem til dit online regnskabssystem for at sikre hurtig og effektiv registrering.
Hold dig opdateret med lovgivning Hold dig løbende opdateret med de seneste regler og krav inden for digital bogføring for at sikre lovmæssig overholdelse.
Samarbejd med eksperter Ved usikkerhed om implementering af digital bogføring kan det være en fordel at samarbejde med eksperter for at undgå fejl og sikre en smidig proces.
Planlæg regelmæssige opdateringer Sørg for at opdatere din bogføringssoftware regelmæssigt for at følge med i udviklingen og sikre optimal funktionalitet.
Opsæt backup-systemer Beskyt dine digitale data ved at opsætte regelmæssige backup-systemer for at sikre, at økonomiske oplysninger kan gendannes i tilfælde af tab eller systemfejl.

Husk, at virksomheder altid skal overholde de almindelige regnskabs- og bogføringsregler, uanset om de er omfattet af de nye regler.

Det anbefales, at virksomheder begynder at implementere digital bogføring så hurtigt som muligt for at opfylde de nye lovkrav og samtidig opnå de mange fordele, som denne metode tilbyder.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er kravene til digital bogføring?

I Danmark er der specifikke krav til digital bogføring for virksomheder.

Virksomheder skal registrere deres økonomiske transaktioner digitalt; herunder fakturaer, kvitteringer og andre regnskabsdokumenter.

Dokumentationen skal opbevares elektronisk og være tilgængelig i mindst fem år efter regnskabsårets afslutning.

Derudover skal virksomheder anvende et digitalt bogføringssystem, der lever op til kravene for opbevaring og sikring af data.

Systemet skal kunne generere rapporter og understøtte revision, så det opfylder de danske myndigheders krav til regnskab og skat.

 

Hvornår skal virksomheder benytte digital bogføring?

Virksomheder skal benytte digital bogføring fra 1. juli 2024, hvor de nye regler træder i kraft. Dette gælder både for eksisterende virksomheder og nystartede virksomheder, og derfor skal du skifte til en online revisor, såsom EuroRegnskab. 

Euroregnskab - din revisor

Når du møder Euroregnskab i Albertslund, møder du viljen til at skabe udvikling, vækst og forandring for både dig og din virksomhed.

Vi gør en dyd ud af at være nærværende og ærlige rådgivere og sparringspartnere, der engagerer sig i din virksomhed, og hjælper dig med at træffe de beslutninger, der på sigt skaber den største værdi.

Vi hjælper med både bogføring, moms, skat, løn og årsrapporter.

Hvis du har brug for et overblik over hvilke tidsfrister der er, kan du kontakte os på ovenstående eller find dem her på hjemmesiden.

Stift holding hos Euroregnskab