Fordele og ulemper ved digital bogføring

Introduktion til digital bogføring

Digital bogføring har revolutioneret måden, hvorpå virksomheder administrerer deres økonomi.

Ved at skifte fra traditionelle, manuelle processer til digitale løsninger kan virksomheder opnå en række fordele med digital bogføring, som stort set alle virksomheder på et tidspunkt har pligt til at indføre med den nye bogføringslov. Der er også nogle udfordringer forbundet med denne moderne tilgang.

Lad os dykke ned i fordelene og ulemperne ved digital bogføring.

Digital Bogføring og Den Nye Bogføringslov i Danmark

Digital bogføring giver dig mulighed for at reducere fejl, der ofte opstår ved manuel bogføring. Det giver dig også fleksibilitet og kontrol over din virksomheds økonomi, da du kan få adgang til dine data hvor som helst og når som helst.

Der er også kommet en ny bogføringslov i Danmark, som betyder, at langt de fleste virksomheder på et tidspunkt er forpligtet til at anvende digital bogføring.

Dette afhænger af virksomhedstypen:

 • Personligt ejet virksomhed: Skal implementere digital bogføring senest 1. juli 2026
 • Selskaber: Reglerne træder i kraft 1. juli 2024
 • Foreninger: Skal implementere digital bogføring senest 1. juli 2026, medmindre det er en erhvervsmæssig forening, der skal følge årsregnskabsloven

Med den nye bogføringslov er kravene til digital bogføring skærpet:

 • Opbevaring af regnskabsmateriale: Alle regnskabsmaterialer skal opbevares digitalt i mindst fem år
 • Sikkerhedskopi: Regnskabsmaterialet skal regelmæssigt sikkerhedskopieres og opbevares digitalt i mindst fem år
 • Datering og bilagsreferencer: Registreringer skal dateres og henvise til et specifikt bilag, og ændringer i bilag eller registreringer skal altid dokumenteres i systemet
 • Gendannelse af data: Bogføringsdata skal kunne gendannes i et maskinlæsbart format
 • Risikobaseret bogføringskontrol: Erhvervsstyrelsen kan udføre risikobaseret bogføringskontrol, især hvis virksomheden ikke har indsendt første årsapport eller har fravalgt revision
 • Dokumentation af ledelsesberetning: Dokumentation af faktuelle oplysninger i ledelsesberetningen i årsrapporten vil fremover blive betragtet som regnskabsmateriale

Fordele ved digital bogføring

Der er mange fordele ved digital bogføring, som din virksomhed kan drage nytte af:

 • Øget effektivitet: Digital bogføring automatiserer mange processer, hvilket sparer tid og reducerer arbejdsbyrden for din virksomhed
 • Reduceret risiko for fejl: Med digitale værktøjer er der ikke risiko for menneskelige fejl, hvilket øger nøjagtigheden af dine økonomiske registreringer
 • Fleksibel adgang til data: Med digital bogføring har du adgang til dine økonomiske data når som helst og hvor som helst. Dette giver dig større kontrol og fleksibilitet
 • Økonomisk indsigt: Digitale systemer genererer detaljerede rapporter og analyser, der giver dig en bedre forståelse af din virksomheds økonomi
 • Overholdelse af lovkrav: Digital bogføring hjælper din virksomhed med at følge de nyeste regler og krav inden for økonomisk administration

Ulemper ved digital bogføring

Selvom der er mange fordele ved digital bogføring, er der også nogle potentielle ulemper, som du bør være opmærksom på:

 • Indledende omkostninger: Overgangen til digital bogføring kræver en indledende investering i software og uddannelse af personale
 • Sikkerhedsrisici: Opbevaring af økonomiske data online kan medføre sikkerhedsrisici, hvis ikke passende sikkerhedsforanstaltninger er på plads
 • Teknologisk afhængighed: Afhængighed af teknologi kan påvirke din virksomheds drift i tilfælde af systemnedbrud
 • TIlpasningsperiode: Implementering af digital bogføring kan kræve tid til tilpasning og læring for dine ansatte

Konklusion

Fordele og ulemper ved digital bogføring er væsentlige overvejelser for enhver virksomhed.

På trods af de potentielle ulemper er fordelene ved digital bogføring betydelige, især i dagens digitale tidsalder. Det er en metode, der kan hjælpe din virksomhed med at øge effektiviteten, reducere risikoen for fejl og give dig bedre indsigt i din økonomi.

EuroRegnskab er her for at hjælpe dig med at forstå og implementere digital bogføring i din virksomhed. Vi tilbyder rådgivning og ekspertise, der kan hjælpe dig med at få mest muligt ud af online bogføring. Kontakt os i dag!