Nedlukning

Hos EuroRegnskab kan du få professionel hjælp før du skal lukke dit selskab
ellers kan det få fatale konsekvenser.
Det er dumt at gå konkurs med sit navn på sin egen adresse.

Nedlukning

Professionel hjælp inden du lukker

Inden du træffer beslutningen om at lukke dit selskab, kan det være afgørende at søge professionel hjælp. Konsekvenserne af en dårligt planlagt lukning kan være alvorlige.

Det er vigtigt at undgå at ende i konkurs med dit navn på din egen adresse.

Du kan bestille en gratis og kortfattet vurderingssamtale over telefonen for at få rådgivning.

Der er forskellige metoder til at lukke dit selskab, og det kan være svært at vælge den rette. EuroRegnskab kan vurdere din situation, præsentere den optimale løsning og hjælpe dig med at håndtere lukningen.

Du får alt inkluderet i en enkelt pris

For kun 2.499 kr. får du en omfattende nedlukningsservice til en samlet pris. Vi tager os af alt det regnskabsmæssige og juridiske arbejde, når du ønsker at lukke din virksomhed.

Udfyld formular

10 min i telefonen – så ved du allerede meget mere om, hvem vi er og hvad vi kan tilbyde.

Hvorfor afvikle din virksomhed?

Afvikling af virksomhed

Mange virksomhedsejere er i øjeblikket i gang med at omstrukturere eller afvikle deres virksomheder, da Folketinget har besluttet, at virksomhedsformen “firma” enten skal omstruktureres eller afvikles inden oktober 2021.

Der er en opfattelse af, at virksomhedsformen “firma” gør det lettere at begå svindel. Hvis hverken omstrukturering eller afvikling foretages, kan det resultere i tvangsopløsning.

Konsekvenserne af tvangsopløsning

Når din virksomhed bliver tvangsopløst, vil dit arbejde og alle rettigheder til det, du har opbygget i virksomheden, blive sat til salg. Erhvervsstyrelsen sender din virksomhed til skifteretten, og du mister muligheden for at overdrage virksomheden eller dens aktiver. Tvangsopløsning betragtes som en form for konkurs

Krav til lukning af en virksomhed

Vi har brug for visse dokumenter, når du beslutter at lukke din virksomhed. Vi vil naturligvis oplyse dig om præcis hvilke dokumenter der kræves, men her er nogle eksempler:

Vi kan lukke dit firma, hvis følgende betingelser er opfyldt:

Ved at opfylde disse krav kan vi sikre en korrekt og problemfri lukning af dit firma.

Betalingserklæring

Inden du lukker dit selskab, er det vigtigt at sikre, at der ikke er nogen ubetalt gæld. Dette kan verificeres ved at indhente en betalingserklæring fra Erhvervsstyrelsen og en erklæring fra SKAT. Som en del af nedlukningsprocessen skal du erklære, at al gæld til kreditorer, SKAT og andre relevante parter er blevet betalt. Det er afgørende at være opmærksom på eventuel gæld og håndtere den korrekt for at kunne lukke selskabet.

Hvis det konstateres, at selskabet ikke er i stand til at betale sin gæld til kreditorer, SKAT og andre relevante parter og er insolvent, vil selskabet blive erklæret konkurs. Dette indebærer en formel procedure, hvor selskabets aktiver bliver inddraget og solgt for at dække så meget af gælden som muligt. Konkursen administreres af en konkursbehandler, der håndterer fordelingen af midlerne til kreditorerne i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det er vigtigt at bemærke, at en konkurs normalt er en sidste udvej, når selskabet ikke længere er i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser.

Denne form for nedlukning, som kræver en betalingserklæring fra Erhvervsstyrelsen, er kun relevant for kapitalselskaber som Iværksætterselskab (IVS), Anpartsselskab (ApS) og Aktieselskab (A/S).

Fordelen ved en begrænset hæftelse ophører, og alle i ejerkredsen hæfter personligt, hvis der er resterende gæld, når man vælger nedlukning med betalingserklæring. Derfor kan det være en anbefaling, at hvis ejeren eller ejerkredsen er meget usikker på økonomien, bør man overveje likvidation i stedet. Likvidation vil sikre en fuldstændig afvikling af selskabet og afviklingen af eventuel gæld på en mere omfattende måde end nedlukning med betalingserklæring.

Det anbefales kraftigt, at du søger rådgivning eller vejledning, før du træffer beslutningen om nedlukning, da konsekvenserne kan være betydelige. Det er vigtigt at få professionel assistance for at sikre, at du har den nødvendige information og forståelse for processen, samt at du træffer de rigtige skridt for at minimere eventuelle negative konsekvenser.

Nedlukning via en betalingserklæring er en enklere proces end likvidation af et selskab. Dog er likvidation en mere sikker løsning, da det forhindrer fremtidige krav. Ved nedlukning via betalingserklæring kan der opstå situationer, hvor kreditorer præsenterer dokumentation for skyldige beløb, hvilket kan medføre solidarisk hæftelse for ejere, uanset om de var klar over gælden eller ej. Selvom man kan fordele ansvaret ved en betalingserklæring, kan enkelte ejere stadig hæfte for hinanden.